Wat is de faculteit?

De Factorial oftewel faculteit is een wiskundige formule wat wordt genoteerd door een uitroepteken “!”. In de formule moeten alle gehele getallen en positieven die bestaan tussen het getal dat voorkomt in de formule en het getal 1 vermenigvuldigd worden.

Hier is een voorbeeld:

7! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 = 5.040

In deze formule is 7 de faculteit en wordt dit nummer vermenigvuldigd met alle getallen tussen de faculteit en het getal 1.

Als je nu op het punt staat om op te geven, moet ik bekennen dat er in je rekenmachine een functie zit die de faculteit van een getal voor je berekent. Zoek voor een knop die lijkt op een “x!” of “n!”.

Voorbeelden van faculteiten

1! = 1 * 1 = 1
3! = 1 * 2 * 3 = 6
10! = 1 * 2 * 3 … 8 * 9 * 10 = 3.628.800

Hoe zit het met het getal 0? Hoe bereken je deze? Als we teruggaan naar de definitie van de faculteit dan kunnen we zien dat het geen zin heeft om deze functie toe te passen op dit getal. Er zijn geen positieve getallen vóór 0 dus 0 x 0 = 0.

Toch is er afgesproken dat de faculteit van 0 gelijk is aan 1:

0! = 0 x 0 = 1

Wanneer wordt de Faculteitsfunctie gebruikt?

Het is gebruikelijk om de faculteitsfunctie toe te passen om combinaties en permutaties te berekenen. Dankzij de faculteit is het ook mogelijk om mogelijkheden te berekenen.

Bijvoorbeeld:

Als we 4 kleurenfoto´s hebben en deze aan de muur willen hangen, kunnen we achtereenvolgens het aantal mogelijke combinaties berekenen:

4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 mogelijke combinaties

Waarom heten wij Factorial?

Je vraagt je nu vast af waarom Factorial deze naam heeft gekozen voor zijn human resource software. Factorial vertegenwoordigt groei tot de laatste macht, een factoriële groei van tijd, middelen en productiviteit… Met de human resource software van Factorial kunnen bedrijven hun middelen optimaliseren om factorieel te blijven groeien!