Privacyverklaring en Cookies

Bekijk ons volledige privacybeleid.

Privacy

VERANTWOORDELIJKE

Verantwoordelijke: Identiteit: EVERYDAY SOFTWARE, S.L., met adres Alaba Street, 61 5th-2nd, 08005 Barcelona - CIF: B-66854530 Telefoonnummer: 932 205 976 Email: info@factorial.co.

DOEL

Behandeling van de gegevens verstrekt door de gebruikers van de verschillende webpagina’s onder de merknaam Factorial, exclusief eigendom van Everyday Software, S.L., of aan haar gelieerde ondernemingen. Het strekt zich ook uit tot abonnees van de nieuwsbrief, promoties en grote klanten.

BEHOUD

De gegevens worden verwerkt op het hoofdkantoor van Factorial, met adres Alaba Street, 61 5th-2nd, 08005 Barcelona (Spanje).

ONTVANGERS

Factorial geeft in geen enkel geval persoonlijke gegevens aan een bedrijf, al dan niet gekoppeld of anders dan de gegevens die in dit beleid zijn aangegeven.

RECHTEN

 • Toegang
 • Rectificatie
 • Onderdrukking
 • Oppositie
 • Beperkte behandeling
 • Draagbaarheid

Namens het bedrijf, behandelen wij de informatie die je ons verstrekt om de gevraagde service te bieden en de facturering ervan uit te voeren. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de handelsrelatie wordt gehandhaafd of gedurende de jaren die nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De Klant stemt ermee in dat de persoonlijke gegevens die door Factorial worden verzameld, kunnen worden overgedragen aan de uiteindelijke aanbieders, met hetzelfde doel als de Verantwoordelijke, evenals in gevallen waarin een wettelijke verplichting is. Je hebt het recht om bevestiging te krijgen van EVERYDAY SOFTWARE, S.L. om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens, waarbij incorrecte gegevens gecorrigeerd of verwijderd kunnen worden. Ook kun je gegevens verwijderen die niet langer nodig meer zijn.

1 - DOEL VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit beleid is van toepassing op de behandeling van de gegevens die worden verstrekt door de gebruikers van de verschillende webpagina’s onder het merk Factorial, exclusief eigendom van Everyday Software, S.L., of aan haar gelieerde ondernemingen. Dit beleid is ook van toepassing op gebruikers die geabonneerd zijn op onze nieuwsbrief of andere promoties of commerciële communicatie en op grote accounts die rechtstreeks contact met ons opnemen voor grote bestellingen.

2 - WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Factorial kan de arbeidsinformatie verwerken, essentieel voor het management van het personeel van de klantbedrijven.

3 - BEHEER VAN DE DATAVERWERKING

De informatie die door onze gebruikers of klanten wordt verstrekt, wordt afgehandeld op het hoofdkantoor van Factorial, met adres Alaba Street, 61 5th-2nd, 08005 Barcelona (Spanje). Deze informatie wordt opgeslagen in onze eigen computersystemen or bij technologische leveranciers. Onze gemachtigde voor gegevensbescherming is Pau Ramon Revilla. Als gebruiker kun je rechtstreeks contact opnemen met onze gemachtigde voor gegevensbescherming op info@factorial.co, onder vermelding van het onderwerp ‘Delegate of data protection’.

4 - WIE KAN JE GEGEVENS VERSTREKKEN?

Personen jonger dan 18 jaar hebben geen toestemming om een product te kopen op de webpagina’s van Factorial. Eveneens is het niet mogelijk om te abonneren op promoties of commerciële communicatie van onze producten. De gebruiker is altijd verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid van de aan ons verstrekte gegevens en Factorial behoudt zich het recht voor om elke gebruiker of klant die onjuiste informatie heeft verstrekt uit te sluiten.

5 - HOE WORDEN JE GEGEVENS VERSTREKT?

Tijdens het registratieproces kan elke gebruiker vrijwillig zijn uitdrukkelijke toestemming geven voor de verwerking van zijn gegevens, die aan dit beleid zijn gehecht. Ook in de navigatie door de webpagina’s van Factorial, kan de gebruiker zijn gegevens opnemen in het abonneebestand van Factorial. Dit bestand is bedoeld om nieuwe functies in de applicatie, aanbiedingen en informatie te communiceren die nuttig kunnen zijn voor de gebruiker om de service te personaliseren. In beide gevallen kan de gebruiker altijd zijn rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van zijn gegevens.

6 - WORDEN GEGEVENS GEDEELD OF AFGESTAAN AAN DERDE PARTIJEN?

Nee, Factorial zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens delen of afstaan aan een bedrijf, al dan niet gekoppeld of anders aangegeven dan in dit beleid. We zijn toegewijd om je op de hoogte te houden van elke bedrijfsverandering die een nieuwe overname impliceert van de gegevens die je ons hebt toevertrouwd. Waardoor je de mogelijkheid hebt om je rechten uit te oefenen.

Voor de beste uitvoeringen van zijn diensten is Factorial verplicht om bepaalde gegevens van zijn Klanten te verstrekken aan partners die samenwerken met de levering van de aangeboden diensten (verzekeringen en bedrijven die flexibele compensatie hulpmiddelen aanbieden. In elk geval is de verstrekte informatie strikt noodzakelijk voor de activiteit die zal worden uitgevoerd.

7 - HOE WORDEN JE GEGEVENS BESCHERMD?

Factorial garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens die door de Gebruikers en Klanten worden beschermd door middel van persoonlijke wachtwoorden. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor het onjuiste gebruik van dergelijke wachtwoorden. Factorial contracteert geen enkele technologische service met leveranciers die dit privacybeleid niet kunnen garanderen. We huren ook geen services die niet kunnen reageren op de beveiliging van de gegevens van onze gebruikers. We verbinden ons ertoe om onze gebruikers te informeren over een inbreuk op de beveiliging die een risico zou kunnen vormen voor hun individuele rechten.

8 - HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Als je een klant bent, houden wij economische informatie (facturen, boekingen etc.) gedurende de vastgestelde wettelijke termijnen. Als gebruiker van de abonnementendienst bewaren wij de gegevens zolang de informatie naar je email is verzonden, zonder foutmelding en tot maximaal tien jaar na de opname in het bestand. Je kunt op elk gewenst moment je rechten op je persoonlijke gegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@factorial.co.

9 - WAT ZIJN MIJN RECHTEN ALS GEBRUIKER?

We garanderen de volgende rechten:

 • Toegang
 • Rectificatie
 • Onderdrukking
 • Oppositie
 • Beperkte behandeling
 • Draagbaarheid